I. Condiții generale de publicare

Editura Simbol este specializată în publicarea operelor în formă electronică. Acest tip de publicație primește un ISBN (International Standard Book Number) distinct de cel al operelor tipărite. 

Formatele în care este posibilă publicarea operelor la Editura Simbol sunt ePub și PDF. Formatul va fi stabilit împreună cu autorul operei.

Operele vor fi protejate prin sistemul DRM (Digital Rights Management), care împiedică copierea sau distribuirea fără drept a operei.

Opera dumneavoastră va fi, astfel, mai bine protejată contra copierii ilegale decât dacă este tipărită.

Operele editate de noi sunt vândute on-line, autorul putând cere monitorizarea numărului de exemplare vândute. 

Editura va trimite opera în format electronic, cu acordul autorului, principalelor biblioteci din țară și străinătate.

II. Publicarea operelor originale

Manuscrisele operelor originale pot fi trimise Editurii în vederea evaluării la adresa de e-mail editurasimbol@gmail.com

Manuscrisul va fi însoțit de C.V.-ul autorului/autorilor.

Textul trebuie să fie redactat în format Word, A4, Times New Roman, 12.

Notele vor fi inserate în subsolul paginii, respectând standardele de citare. Numerotarea notelor se va face pe fiecare pagină. Vor fi reluate la fiecare citare toate elementele de identificare ale operelor citate, deoarece în format ePub notele nu apar în text, ci se creează un hyperlink care trimite la notă, fiind dificil pentru cititor să urmărească referirile la op. cit. sau idem.

Procedura de evaluare a operei presupune anonimizarea manuscrisului de către Editură și evaluarea sa de către specialiști în domeniu, a căror identitate nu va fi comunicată autorului operei.

Comunicarea acceptării publicării, a sugestiilor de modificare a operei sau a refuzului publicării va fi făcută în maxim 60 de zile de la data primirii manuscrisului. 

Asigurați-vă că păstrați o copie a operei trimise! Editura nu returnează manuscrisul în cazul refuzării publicării!

III. Publicarea edițiilor în formă electronică a unor opere deja publicate în formă tipărită

Art. 52 din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dispune: 

„(1) Editorul care a dobândit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, faţă de alţi ofertanţi similari, la preţ egal, dreptul prioritar de publicare a operei în formă electronică. Editorul trebuie să opteze în scris, în cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului.

(2) Dreptul menţionat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicării operei.”

Având în vedere prevederea legală, puteți opta pentru publicarea operei dumneavoastră în formă electronică chiar dacă ați publicat-o în volum tipărit

Dacă doriți o astfel de publicare la Editura Simbol, pașii de urmat sunt:

(1) Trimiteți varianta electronică a operei tipărite la adresa de e-mail editurasimbol@gmail.com, arătând elementele de identificare a operei tipărite (autor, editură, anul publicării);

(2) noi vom evalua opera și oportunitatea publicării în format electronic; 

(3) dacă opera este acceptată, vă vom asista pentru a realiza procedura prevăzută de dispozițiile legale citate mai sus;

(4) în funcție de oferta editorului volumului tipărit, vă vom face o ofertă pentru publicarea în formă electronică.

III. Publicarea unei traduceri a operei în limba franceză

Editura Simbol publică o colecție de carte juridică în limba franceză. 

Prin publicarea în această colecție, puteți să vă faceți opera vizibilă la nivel internațional.

Puteți supune evaluării opera dumneavoastră în limba franceză, trimițând textul la adresa editurasimbol@gmail.com.

Dacă doriți traducerea operei în limba franceză de către traducătorii Editurii, puteți să ne trimiteți textul în limba română la adresa editurasimbol@gmail.com și vă vom contacta, dacă Editura decide că el îndeplinește condițiile pentru a fi tradus în vederea publicării.

Traducerile vor fi făcute în baza unui contract distinct de cel de publicare.